Teamutvikling på hytte i Trysil?

Hva er de beste rammene for å utvikle et team, en ledergruppe, et styre? Meningene er mange, men hvis en gruppe skal videreutvikles for å fungere bedre sammen bør fasilitetene være slik at man er fysisk og sosialt mest mulig sammen.

Når var ledergruppen i din bedrift på en samling hvor de måtte lage frokost sammen.

De aller fleste har idag jobber som innebærer at de må samarbeide godt og med flere for å skape de resultatene de er satt til. Selv i dagens digitale verden betyr muntlig kommunikasjon, det å kjenne hverandres sterke og mindre sterke sider fortsatt veldig mye. I tillegg viser de fleste motivasjons tester at et godt samarbeid kommer høyt på prioritetslisten for trivsel.

På tross av dette går utviklingen i retning av at vi kommuniserer mer og mer via nett og mindre muntlig i sosiale settinger. Vi sitter sammen på kontor og i åpne landskap, men snakker med sidemann via mail og sosiale medier. Det er ikke alltid like effektivt.

Hva om styre i din bedrift måtte planlegge både innkjøp og matlaging for 3 dager sammen. Eller planlegge en dagstur på langrenn med lunch ute i naturen, eller spille en helt annen rolle enn de er vant til under en middag.

Det skal ikke mye til eller før vi opplever helt andre sider både ved oss selv eller andre som kan bidra positivt i det daglige.

I veldig mange tilfeller hører vi om teamutvikling som koster mye og/eller er spektakulært, men kanskje ikke bidrar til bedre samarbeid.

Min erfaring fra 20 år med kompetanseutvikling og lederutvikling tilsier at rammene vi gjør dette i betyr veldig mye. Kontakt meg gjerne for å diskutere hvordan vi kan bidra med enkle og kreative rammer og innhold i ditt team.

Steinar Øverli tlf 46909618, steinar@alpinbooking.no