Tema for kompetanseutvikling i Trysil

Vi gjennomfører bedriftsinterne samlinger i Trysil med innhold og form tilpasset organisasjonens behov. Les mer om aktuelle tema som også kan kombineres med fysiske aktiviteter i Trysil på egen hytte, åremålshytte, utleiehytte for anledningen eller hotell. Foreslåtte tema passer for mellomledere og HR grupper.

Rekruttering av nye medarbeidere og ledere.

Gode resultater starter med å ansette riktig. Feil vurderinger og/eller en lite gjennomtenkt prosess kan gi negative konsekvenser og manglende gode resultater i lang tid fremover. Vi gjennomgår hele prosessen ved ansettelser og tar for oss hvordan deltagerne kan forbedre egne ansettelser i egen organisasjon. Mulige fallgruber beskrives og hva vi kan gjøre for å unngå disse.

Intervju teknikk ved ansettelser.

Intervju av søkere er kanskje det viktigste verktøyet for å ansette de rette kandidatene. Vi fordyper oss i teknikker og trener på utførelsen med tilbakemeldinger og forbedringsområder. Samlingen er praktisk rettet og vektlegger utvikling av ferdigheter som kan tas i bruk umiddelbart.

Presentasjonsteknikk-salg av budskap til en forsamling.

De fleste føler seg utrygge/usikre i denne situsjonen. En samling med dette som tema tar for seg hvordan vi bygger opp en god presentasjon og ikke minst hvordan vi kan påvirke utfallet med god kommunikasjon og personlig fremføring. Samlingen er praktisk rettet med stor grad av trening på egen fremføring med tilbakemeldinger og forbedringsområder.

Kommunikasjon som lederverktøy.

Samlingen kan tilrettelegges etter behov med teorier og trening på medarbeidersamtaler, konfliktløsning og/eller de vanskelige samtalene.
Samlingen vil inneholde teorier og teknikker i kommunikasjon, samt trening på konkrete situasjoner. Hvordan kan vi planlegge og gjennomføre en samtale slik at jeg når frem med budskapet og oppnår eierskap til tiltak og endringer?

Generelt.

Dette er et utvalg av tema som kan tilpasses deres behov. Vi tar gjerne en diskusjon om disse eller andre tema og hvordan vi kan gjennomføre en samling med de rette rammene på en hytte i Trysil.
Våre samlinger vektlegger deltagernes ståsted, engasjement og trivsel. Læring fungerer best i trygge omgivelser med en god porsjon humor.

Undertegnede har i tillegg til ledererfaring fra ulike bransjer, 20 års erfaring både som konsulent og leder av konsulent organisasjoner innenfor endring/omstilling, lederutvikling, kompetanseutviklingsprosesser, search og rekruttering.

Kontakt meg gjerne for ytterligere informasjon.

Steinar Øverli tlf 46909618 eller steinar@alpinbooking.no